Dragon ball 166 LT2 hỗ trợ up đệ có auto login và có cả sever indo

Share:
Dragon ball 166 LT2 hỗ trợ up đệ có auto login và có cả sever indo

Dragon ball 166 LT2 hỗ trợ up đệ có auto login và có cả sever indo

Nguyễn Tuấn đã đăng 3.5.20
Hiện có bài đăng trên blog

Chi tiết

Liên quan

Nhận xét

Tác giả

Hướng dẫn

 • Xem toàn trang
 • •Cải thiện tự động nhặt đồ. Nhặt nhanh như chưa fix
  •Cải tiến up đệ tử chế độ bảo vệ: có thể chọn loại quái bằng lệnh "sl"
  •Thêm tự động TTNL. Trỏ vào skill TTNL rồi chat "ttnl" (để nó lấy thời gian delay). Nó tự dùng khi HP hoặc KI thấp hơn mức trong menu cài đặt, nhảy lên góc trên trái map rồi quẩy (không có hiệu ứng TTNL nhưng vẫn có hiệu lực)
  •Thêm ẩn người chơi khác. Ẩn toàn bộ trừ BOSS đệ tử của mình và nhân vật đang bị giữ mục tiêu. Bật tắt trong menu cài đặt
  •Buff đậu theo tgian đã trở lại, một số bạn yêu cầu nên thêm lại
  •Thêm lệnh chat "n", "p" để chuyển map nhanh
  •Mặc định tự đánh, buff cho đệ
  LỆNH CHAT
  u d l r KC ĐT DT DP
  n Dịch chuyển đến cuối map
  p Dịch chuyển tới đầu map
  cd Mở menu cài đặt
  add Thêm xóa item đang trỏ ở d.sách nhặt
  tvt Thêm chỗ đánh chuyển VT
  sl Chọn quái đang trỏ
  xvt Xóa hết vị trí
  cvt Bật tắt đánh chuyển VT
  g Dịch chuyển đến mục tiêu đang chọn
  fz Bật tắt đóng băng quái
  ab Bật tắt auto buff
  ttnl Bật tắt tự động TTNL
  udt Bật tắt up đệ tử chế độ bảo vệ
  an Bật tắt auto nhặt
  anx Bật tắt auto nhặt xa
  ak Bật tắt tự đánh
  anq Bật tắt né quái, né PK
  ts Bật tắt tàn sát (TĐLT)
  ahs Bật tắt tự hồi sinh bằng ngọc
  b Bật tắt auto chat
  mt Mở bảng chọn mục tiêu (muốn huỷ chọn lại mục tiêu cũ)
  sX Tốc chạy X
  kX Chuyển khu X
  ktsX Phạm vi tàn sát X
  spX Tốc độ game X


  Nguồn : 18lucjfer

  Lưu ý:
  để bình luận hình ảnh bạn nhập như sau : [img]link ảnh[/img]
  để nhúng video từ youtobe bạn nhập như sau : [youtube]link youtobe[youtube\]

  Không có nhận xét nào:

  MrTujTuj Blog